Logens historie

Den 12. oktober 1968 blev broderloge nr. 88 Ole Rømer I. O. O. F. institueret.

Forud var gået ca. fire år med et stort forberedende arbejde.

Den 2. november 1964 holdt daværende overmester i broderloge nr. 32 Esbern Snare,
broder Bent Østergaard, festtalen ved broderloge nr. 32 Esbern Snares 62 års
stiftelsesfest.
I festtalen røbede broder overmester Bent Østergaard sine tanker om at danne en ny
broderloge i Aarhus.
Broderloge nr. 32 Esbern Snare havde på det tidspunkt ca. 175 brødre plus et antal kandidater.
Det var således en stor broderloge og det har ganske givet været krævende at administrere en
så stor broderloge.

Den 1. januar 1965 indkaldte broder Bent Østergaard til et orienterende.
Efter et antal møder i foråret 1965 dannedes Odd Fellow foreningen "Ole Rømer" 25. marts 1965.

Derefter kom en tid med mange forberedelser og praktiske ting der skulle udrettes:
Det var ikke småting der skulle klares: Der skulle skaffes regalier og andet udstyr. Økonomien var
et andet vigtigt ponkt. Der skal en devise til, det klarede broder Henning Schtøder, tillige med
månedssangene og flere recitativer gennem årene.

Efter en usædvanlig kort forenings tid stiftedes broderloge nr. 88 Ole Rømer den 12. oktober 1968
med 32 brødre.

Logens stiftere var følgende brødre: Bent Østergaard, Bjørn Christensen, Svend Erik Uttrup,
Oluf Kjeldsen Poulsen, Erik Aarup Nielsen, Henning Sxhrøder og Gunnar Christensen.

Logens første valgte embedsmænd var:
Overmester:   Broder Bent Østergaard
Undermester: Broder Bjørn Christensen
Sekretær:       Broder Svend Erik Uttrup
Kasserer:       Broder Oluf Kjeldsen Poulsen
Skatmester:   Broder Erik Aarup Nielsen

Broder Bent Østergaard satte følgende motto for logen: 
"Når bare det gror i dit plovjerne spor".